Touto peticí my, občané zemí celé Evropy, vyjadřujeme své obavy, jež se týkají současného řešení krize spojené s onemocněním COVID-19 v jednotlivých zemích, a postoje, který k ní zaujala Evropská unie.

  1. Svoboda pohybu – NE digitálnímu zelenému certifikátu: Zavedení certifikátu COVID-19 Evropské unie (tzv. digitální zelený certifikát) není vhodným řešením současných cestovních omezení, která většina evropských zemí přijala formou národních zdravotních opatření. Tato omezení jsou nepřiměřená a mělo by od nich být zcela upuštěno. „Očkovací pas“ je proto zbytečný.
  2. Obnovení pravidel ústavnosti: Všechny členské státy EU musí znovu postavit svou ústavu nad jiné zákony a nařízení, které jsou s ní v rozporu, aby byla ochráněna demokracie. Pokud k tomu nedojde, Evropská unie musí jako poslední možnost využít článek 7 k zahájení řízení proti těm členským státům, jež tento požadavek odmítnou splnit.
  3. Svoboda účastnit se protestů: Veřejná shromáždění jsou často omezováno, když jsou nejpotřebnější. Evropský parlament by měl prošetřit nadměrné použití násilí policejními orgány, s nímž se setkali pokojní protestující v evropských zemích. Je na lidu, a nikoli na vládě, aby rozhodl, v jakém okamžiku má hodnota svobodné demokracie ustoupit hodnotě ochrany veřejného zdraví.
  4. Svoboda tisku a nestranné zpravodajství: Je nutné právně zakotvit nástroj, který zabrání nátlakovým skupinám, aby měly příliš velký vliv na vládní politiku. Je třeba zvážit možnost, aby došlo k omezení doby vysílacího času vyhrazeného konkrétní osobě, reprezentující zájmovou skupinu nebo určitý profesní obor. Je třeba nastavit pravidlo, že petenti (osoby, připojující svůj podpis ke konkrétní petici), jejichž počet překročí 0,2 % občanů konkrétního státu nebo regionu, musí mít právo, aby média o tématu petice odvysílala živou debatu.

Po podepsání petice obdržíte automatický e-mail, jímž můžete potvrdit svůj podpis. Pokud jej nenajdete, zkontrolujte prosím svou složku Nevyžádaná pošta.

Podepište petici za ochranu svobody!

[emailpetition id=“1″]

Soon we will include a counter on this page and on our Telegram channel: https://t.me/europeansunited

Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/EuropeansUnited-104561348413231/