βίντεο από τη διαδήλωσή μας στις 29 Μαΐου στις Βρυξέλλες (στα γερμανικά):

βίντεο από τη διαδήλωσή μας στις 11 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες:

For Freedom, Democracy and Human Rights,

UNITED WE STAND! 🤝

Join us on Telegram and the Facebook event to get the latest updates.

If you are an organisation based in Europe, large or small, and want to join, please email us at team@europeansunited.eu . We will respond as quickly as possible.