Η οργάνωσή μας βασίζεται στην προθυμία των εθελοντών. Οι ενέργειες που κάνετε τώρα δεν θα επηρεάσουν μόνο τη ζωή σας, αλλά και τις ζωές κάθε μελλοντικής γενιάς. Κάθε συνεισφορά μετράει!

Εσείς μπορείτε να κάνετε  μερικά πράγματα τα οποία που μπορούν να μας βοηθήσουν να κερδίσουμε τον αγώνα για ελευθερία και δημοκρατία: 

Χορηγίες : για να λειτουργήσει ομαλά η οργάνωσή μας, χρειαζόμαστε οικονομική ενίσχυση για να καλύψουμε τα βασικά μας έξοδα. Μόνο μέσω της καλής θέλησης και της υποστήριξης των εθελοντών μας, των συμπατριωτών και των χορηγών μας μπορούμε να κάνουμε τις εκδηλώσεις μας με μεγάλη επιτυχία!

Αν θέλετε να υποστηρίξετε οικονομικά τον σκοπό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω διεθνούς τραπεζικής μεταφοράς: IBAN BE16 6718 2351 0974 / BIC EURBBE99

Υλικό προώθησης: Φυσικά υπάρχει πάντα το υλικό προώθησής μας. Προσφέρουμε αυτό το υλικό σε διάφορες γλώσσες, όπως Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά. Μοιράζοντας φυλλάδια ή/και αυτοκόλλητα, μπορείτε να βοηθήσετε στη διάδοση του μηνύματός μας. Όσα περισσότερα άτομα συμμετέχουν στην οργάνωσή μας , τόσο πιο δυνατοί είμαστε.  

Αν θέλετε να παραγγείλετε ή να κατεβάσετε το υλικό προώθησης, κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί:

✘ Επόπτης εκδηλώσεων: Για να εξασφαλιστεί ότι οι εκδηλώσεις διενεργούνται όσο το δυνατόν πιο ομαλά, έχουμε πάντα ανάγκη από περισσότερους επόπτες!

Αν θέλετε να εγγραφείτε ως επόπτης, κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί .

ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ!