Het idee voor EuropeansUnited is ontstaan doordat mensen van verschillende achtergronden bij elkaar zijn gaan zitten om een openbaar debat op gang te brengen: ondernemers, verpleegsters, artsen, wetenschappers, ambtenaren, studenten, noem maar op, vanuit alle lagen van de bevolking. De groep wordt gecoördineerd door voorzitter Tom Meert. Onze leden komen uit alle landen van Europa.

Onze belangrijkste vraag is dat zelfs noodmaatregelen op een democratische manier moeten worden ingevoerd.

Het is dan ook volledig fout om EuropeansUnited neer te zetten als een groep coronasceptici. Wij ontkennen niet dat er ziektes zijn. Onze argumenten zouden dezelfde zijn in het geval van een natuurramp of eender welke andere crisis: het beleid van een land moet weloverwogen zijn en gestoeld op de principes van een hedendaagse democratische rechtsstaat.

Waarvoor ijveren we?

Grondwet

Veel maatregelen, wetten en decreten die dit jaar doorgevoerd zijn, gaan in tegen de grondwet van het desbetreffende land. Macht ligt echter waar mensen denken dat de macht ligt. Tot begin 2020 geloofden mensen dat de grondwet hen altijd zou beschermen tegen de willekeur van individuele machthebbers en andere wetten en decreten altijd aan de grondwet moesten worden afgetoetst. Sinds maart 2020 werden in de meeste Europese landen maatregelen genomen die leidden tot een regelrechte schending van de grondrechten. Veel grondwetsspecialisten in Europese landen klagen deze praktijken aan, maar vinden slechts beperkt gehoor in de media.

Proportionaliteit en open maatschappelijk debat

We zijn niet “tegen maatregelen”. We zijn tegen disproportionele maatregelen die niet legaal zijn, de mensenrechten schenden en een zeer eenzijdige afweging maken van de gevolgen in de verschillende maatschappelijke gebieden. Een open debat, met aandacht voor alle aspecten van de crisis en gevoed met adviezen van deskundigen uit verschillende domeinen, zou aan de basis moeten liggen van de beslissingen die genomen worden. Daarnaast is het voor ons cruciaal dat alle maatregelen grondwettelijk zijn, waarbij een stemming in de Kamer het sluitstuk vormt van een democratisch parlementair debat.

Democratisch draagvlak en gerechtelijke prioriteiten

Je kan je de vraag stellen in hoeverre de huidige maatregelen gedragen worden door de bevolking, wanneer die enkel door middel van zeer hoge boetes en massale politie-inzet afgedwongen kunnen worden. Als we de journaals mogen geloven, kan het gerecht zich bovendien de luxe veroorloven om hier een prioriteit van te maken ten koste van belangrijke zaken die nu geseponeerd worden wegens tijdsgebrek.

Waarom komen we op straat?

Als het grootste parlement ter wereld niet meer luistert naar het volk, dan komt het volk naar zijn leiders.

De waarheid is echter dat wij liever niet gaan betogen op 29 mei. Wij staan in de frontlinie, maar zijn ook maar gewone mensen: bang van de politie, bang van boetes, en met een gezonde dosis angst en afschuw voor elke vorm van geweld. Wij hebben ook veel te verliezen en blijven liever thuis. We stellen echter vast dat we stilaan terecht komen in een totalitaire staat die dreigt verder te radicaliseren en steeds meer destructief wordt. Deze vaststelling maakt dat we geen andere uitweg zien dan hiervoor op straat te komen om onze stem hierin te laten horen.

De prijs voor democratie

De vraag dringt zich dan op welke prijs we bereid zijn te betalen voor een vrije, democratische rechtsstaat met vrijheid van meningsuiting. Voor mensen in Noord-Afrika bij het begin van de Arabische lente was het antwoord op die vraag vaak: de hoogste prijs, hun leven. Mensen staken zich zelfs in brand in de (wan)hoop op een fractie van de vrijheid waarvan wij hier van kindsbeen af hebben kunnen genieten….terwijl wij voor onze schermen blijven zitten en het gewoon opgeven.

Open debat

Onze hoop is dat er uit het grootste parlement ter wereld een krachtig antwoord komt op de noodkreet van een groeiende groep mensen in de bevolking, zodat we in onze democratische westerse landen niet op straat hoeven te komen. 

We vragen een zeer grondig open debat waarin alle stemmen, vooral ook de tegenstemmen, gehoord worden. We vragen dat de grondwet hersteld wordt, dat de mensenrechten opnieuw gerespecteerd worden en onze democratie terug een kans krijgt. Dan kunnen we hopelijk in alle rust en vrede iets drinken op een terras in plaats van ons allen zorgen te moeten maken.

Een open debat zou een mooi alternatief zijn voor deze jammere maar noodzakelijke demonstratie. Hierbij een warme oproep aan onze machthebbers. Wij vragen niet om onze eisen in te willigen, wij vragen enkel dat erover gesproken wordt. Open het debat en wij blijven allen thuis.

Lieve mensen, we moeten weer met elkaar praten!

Tom Meert

Voorzitter EuropeansUnited