De tweedeling van onze maatschappij volgens De Croo versus het open debat van EuropeansUnited.eu: 

De liberale premier die het land in twee splitst

De relschoppers als excuus van onze premier om het gesprek uit de weg te gaan

Na de demonstratie van 23 januari veroordeelde onze premier de relschoppers fel. Dat begrijpen we zeer goed, want in onze beweging zijn zij allerminst populair. Het is immers ónze boodschap die daar overschaduwd wordt door een zeer kleine groep van schreeuwers die alle aandacht krijgen. Onschuldige mensen betalen het gelag voor al dit geweld. Ik denk dat ik voor 99% van de manifestanten spreek als ik zeg dat ze hiervoor gepast veroordeeld mogen worden.

Maar in schril contrast met mevrouw Verlinden, doet onze premier weinig moeite om een onderscheid te maken tussen de 99% manifestanten en de minder dan 1% straatvechters, die niet eens deel uitmaken van onze beweging. Je kan veel zeggen van onze minister van Binnenlandse Zaken, maar ze gaat het gesprek tenminste wel aan. 

Goed en slecht

Waar onze minister van Binnenlandse Zaken op zijn minst nog in gesprek gaat, maakt meneer De Croo er zich vanaf met “Ik ga niet in dialoog met geweld”. Hiermee wekt hij de indruk dat we allen behoren tot dezelfde groep. Het is de gebruikelijke tweedeling van onze premier die we ondertussen gewoon zijn. Er is goed en slecht, er is voor en tegen.

Hij gaat verder door te stellen: “400.000 mensen gingen hun boosterprik halen.” Dat is volgens onze premier “de zwijgende meerderheid van de bevolking”, die het dus met hem eens zouden zijn. Want mensen die gevaccineerd zijn, zijn de goeden. Wat de premier hier over het hoofd ziet, is dat een groot deel van de manifestanten gevaccineerd of zelfs geboosterd is. Het toont hoe verschillend de achtergrond van onze beweging is t.o.v. de retoriek van een premier die claimt het land te willen verenigen.

Het Covid Safe (Ontmenselijkings)Ticket

De reden dat zoveel gevaccineerden tegen het CST zijn, is niet zo ver te zoeken. Het is niet omdat je gevaccineerd bent, dat je het daarom oké vindt dat een willekeurige ober je persoonlijke gegevens mag opvragen, inclusief identiteitskaart. Privacy is een vaak onderschat, maar zeer belangrijk onderdeel van een democratie. Informatie is macht. Meer privacy legt die macht waar hij thuishoort: in de handen van het volk. Het is ook vreemd om iemands basisrechten te ontnemen voor iets wat perfect legaal is.

De ploeg van 11 miljoen?

De naam van onze manifestatie “de ploeg van 1 miljoen” was een allusie op de overheidscampagne “de ploeg van 11 miljoen” van onze premier, die beloofde inclusief te zijn. Deze campagne van onze premier bleek echter het een startschot voor doelbewuste polarisatie en eenzijdige berichtgeving. Het was immers een “pandemie van ongevaccineerden” aan het worden, dixit onze premier. Om het met een Macron te zeggen: “Il nous emmerde”.

Dat er veel meer manifestanten afzakten naar Brussel dan het officiële aantal, is de meeste mensen wel duidelijk geworden. Maar wat veel belangrijker is dan de discussie over het exacte aantal, is dat zij een veelvoud van mensen vertegenwoordigen die niet op straat durfden of konden komen. Maar wij zijn duidelijk geen deel van zijn ploeg. Zijn we soms vergeten lidgeld te betalen? Mijn belastingbrief vertelt mij iets anders.

Dus hier mijn korte boodschap aan de heer De Croo:

——————————–

Geachte meneer De Croo

Ons persbericht, met als enige eis om in gesprek te gaan met mensen uit onze beweging die er anders over denken, dateert al van voor Kerstmis. Als u nu weer dit signaal van uw eigen bevolking blijft minimaliseren, en u zich zo minachtend blijft gedragen, dan zal u steeds meer tegenstand ondervinden. Wie zich bovendien ook in de handen wrijft, zijn nu juist de “extremistische relschoppers” die u veroordeelt. Voor hen is de toegenomen polarisatie en uw minachting voor onze beweging een welkom geschenk, want het zal hun aanhang doen toenemen.

Ik herhaal mijn oproep aan u, ga praten met de bevolking. Dat er in uw regering veel interne onenigheid is, daar zijn wij niet verantwoordelijk voor. De aandacht afleiden door uw zelfverklaarde oorlog tegen het virus is tot daar aan toe. Maar het mag geen oorlog tegen uw eigen bevolking worden. Uw schip loopt misschien het risico om te zinken, maar het is uw morele plicht de inzittenden te redden, gevaccineerd of niet.

Hoogachtend,

Tom Meert

Voorzitter EuropeansUnited.eu VZW

—————-

Waar het debat in De Afspraak wel over had moeten gaan: het open debat

Jammer dat we er niet in geslaagd zijn het te hebben over waar het hier werkelijk om ging: we willen ook eens een andere mening horen op de televisie, en dat het beleid ook wordt verdedigd door de beleidsmakers. De ongefundeerde uitspraken van een journalist die ons steeds onderbrak maakten een sereen gesprek onmogelijk. Vooral zijn beperkte achtergrondkennis over deze en andere recente manifestaties stond in schril contrast met zijn sterke stellingnames.

We kunnen het hem moeilijk kwalijk nemen. Hij maakte namelijk duidelijk waar hij zijn informatie vandaan haalt: een filmpje van de VRT waar men de strafste quotes naar voren brengt van vier van de twintig sprekers. Dat deze mensen niet eens zijn komen spreken, en dat de sprekers die er wel waren soms een volledig andere mening hadden, was blijkbaar aan de aandacht van de “onderzoeksjournalisten” ontsnapt. Privaat is zo’n manifestatie nochtans niet. En beeldmateriaal is er voldoende voorhanden. Ze hadden het, stel je voor, ook gewoon mogen vragen als het dan teveel moeite was.

Het verwijt dat er geen wederwoord was, is manifest onjuist en laat de kwalijke gevolgen zien van wat we “framing” noemen. Je geeft daarbij heel selectief informatie weer die op zich wel juist kan zijn, maar een fout beeld geeft van de werkelijke situatie. Nog erger wordt het als je dat verwijt hoort op een medium waar hoofdzakelijk panelgesprekken over het onderwerp plaatsgevonden, en geen debatten. De televisie in 2020 werd vooral gekenmerkt door liveprogramma’s met een hoog Jansen en Janssen gehalte.

Er is te weinig kritiek op het coronabeleid door mensen die anders denken. Wij voelen ons niet gehoord. We zijn helaas met heel veel. Het beleid wordt al twee jaar lang vooral verdedigd door een handvol uitverkoren wetenschappers die tot een bepaalde strekking behoren, waarvan sommigen dan nog directe belangen hebben bij de beleidsbeslissingen.

Monopolie op informatie door een select clubje wetenschappers en belangenvermenging

Als je van specialist wil opklimmen naar expert, dan moet je minstens één keer per week op televisie komen. Blijkbaar voldoen slechts een tiental mensen aan deze vereisten. Is het journalistieke luiheid of is ons land echt zo arm aan talent dat we steeds dezelfde wetenschappers zien verschijnen op onze televisie?

Hoe je het draait of keert, het medium met nog steeds het grootste bereik is de televisie. Dat we een stafchef van het leger, die een eigen wapenfabriek bezit, nooit minister van Defensie mogen maken ziet iedereen wel in. Toch is net dat wat hier gebeurde. Wanneer je het monopolie op de beeldvorming geeft aan een beperkte groep van uitgekozen wetenschappers, die dan ook nog eens de overheid mogen adviseren en meewerken aan het beleid, dan leg je wel veel macht in handen van slechts één overheidsorgaan. Dat het hier een zeer ontransparant overheidsorgaan betreft en er geen publiek debat (mogelijk) is, toont wel heel weinig vertrouwen in de democratie als bestuursvorm.

Dat de GEMS met alle actoren uit de samenleving tot een compromis komen, moeten de mensen maar aannemen als waar. Die discussies worden niet publiek gevoerd. De macht ligt zo als het ware in handen van de overheid. Dat de bevolking geen inzage krijgt in hoe de beslissingen tot stand komen is blijkbaar niet relevant. Maar deze bevolking gaf op 23 januari een noodkreet: wij voelen ons niet gehoord.

Vandaar dat we onze eis tot een groot openbaar debat herhalen en hieronder de petitie starten om het draagvlak bij de bevolking duidelijk te maken: