Με αυτήν την αναφορά, πολίτες χωρών από όλη την Ευρώπη επιθυμούν να εκφράσουν τις ανησυχίες τους σχετικά με την τρέχουσα διαχείριση της κρίσης COVID-19 στις χώρες τους και τη θέση που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς αυτή.

  1. Ελευθερία κυκλοφορίας – Κανένα  Ψηφιακό Πράσινο  Πιστοποιητικό: Η εφαρμογή ενός πιστοποιητικού COVID-19 της ΕΕ (το λεγόμενο Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό) δεν είναι η κατάλληλη λύση για τους τρέχοντες ταξιδιωτικούς περιορισμούς που έχουν εφαρμόσει οι περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες με το πρόσχημα των εθνικών μέτρων υγείας. Αυτοί οι περιορισμοί είναι δυσανάλογοι και πρέπει να καταργηθούν συνολικά, καθιστώντας περιττό το «διαβατήριο εμβολίων».
  2. Αποκατάσταση συνταγματικών νόμων: Προκειμένου να είναι δημοκρατικά, όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ πρέπει να αποκαταστήσουν το σύνταγμα πάνω από άλλους νόμους και διατάγματα που το αντιβαίνουν. Σε αντίθετη περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, ως έσχατη λύση, να χρησιμοποιήσει το άρθρο 7 για να κινήσει διαδικασίες κατά των Κρατών Μελών που αρνούνται να συμμορφωθούν.
  3. Ελευθερία διαδήλωσης: Οι διαδηλώσεις συχνά είναι περισσότερο αναγκαίες  όταν περιορίζονται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διερευνήσει την υπερβολική χρήση βίας από αστυνομικές δυνάμεις που αντιμετωπίζουν οι ειρηνικοί διαδηλωτές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Εναπόκειται στον λαό, όχι στην κυβέρνηση, να αποφασίσει πότε θα πρέπει να υπερισχύει είτε η δημοκρατία είτε η δημόσια υγεία ως πρωταρχική αξία τους.
  4. Ελευθερία του Τύπου και αμερόληπτη κάλυψη: Απαιτείται ένας νέος νόμος για την αποτροπή της υπερβολικής επιρροής ομάδων άσκησης πίεσης(λόμπι) στην κυβερνητική πολιτική. Πρέπει να καθοριστεί ένα μέγιστο όριο ραδιο-τηλεοπτικού χρόνου που θα διατίθεται σε ένα συγκεκριμένο άτομο, ομάδα συμφερόντων ή αρχή. Όταν πάνω από το 0,2% του πληθυσμού ενός έθνους ή περιοχής υπογράφει μια αναφορά, τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να μεταδίδουν μια ζωντανή διαβούλευση για το θέμα.

Αφού υπογράψετε την αναφορά, θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο e-mail για να επιβεβαιώσετε την υπογραφή σας. Ελέγξτε τα spam σας εάν δεν μπορείτε να το βρείτε!

[emailpetition id=”1″]