Via denne underskriftskampanjen ønsker innbyggere i land over hele Europa å uttrykke sine bekymringer knyttet til den nåværende håndteringen av COVID-19 krisen i sine respektive land og den posisjonen EU har tatt i forbindelse med dette.

  1. Rett til å bevege seg fritt – Vi ønsker ikke et digitalt grønt sertifikat: Utrullingen av et EU/EØS-omfatende COVID-19-sertifikat (det såkalte «Digital Green Certificate») er ikke en hensiktsmessig løsning på de nåværende reisebegrensningene de fleste europeiske land har iverksatt under dekke av nasjonale helsetiltak. Disse begrensningene er uforholdsmessige og bør helt og holdent fjernes, noe som fjerner behovet for et «vaksinepass».
  2. Gjenopprettelse av konstitusjonelle lover: For å støtte opp under demokratiets grunnprinsipper, må alle land i EU/EØS gjeninnføre grunnloven over andre lover og dekreter som strider mot den. EU må, som en siste utvei, bruke artikkel 7 til å iverksette saksbehandling mot de medlemsstatene som nekter å etterkomme dette kravet.
  3. Demonstrasjonsfrihet: Demonstrasjoner er ofte mest nødvendige når de er begrenset. Europaparlamentet bør undersøke overdreven bruk av vold fra politistyrker som møter fredelige demonstranter i flere europeiske land. Det er opp til folket, ikke regjeringen, å bestemme i hvilket øyeblikk enten demokrati eller folkehelse skal seire som sin primære verdi.
  4. Pressefrihet og upartisk dekning: Det kreves en ny lov for å forhindre at enkeltvise grupper får for stor innflytelse på regjeringens politikk. Det skal være en øvre grense på tildeling av sendetid/dekning av nasjonale medier til enhver person, interessegruppe eller disiplin. Når mer enn 0,2% av befolkningen i en nasjon eller region skriver under på en petisjon, skal nasjonale medier sende en direkte debatt om emnet.

Etter at du har signert begjæringen, vil du motta en automatisk e-post for å bekrefte signaturen din. Det er viktig at du følger instruksene i denne e-posten. Husk å sjekke søppelpostboksen din hvis du ikke finner den!

Sign the petition for freedom!

Deel met een vriend / Share this with your friends: