Människorna från dessa europeiska länder planerarredan i börjar av maj att ansluta till den stora demonstrationen i Bryssel.

 • Belgien ??
 • Nederländerna ??
 • Tyskland ??
 • Frankrike ??
 • Luxemburg ??
 • Polen ??
 • Sverige ??
 • Spanien ??
 • Portugal ??
 • Lettland ??
 • Litauen ??
 • Finland ??
 • Kroetien ??
 • Serbien ??
 • Italien ??
 • Switzerland ??
 • Danmark ??
 • Österrike ??
 • Norge ??
 • Storbritannien ??

Om ditt land inte finns medilistan och du vill delta fyller du i formuläret på den här websidan eller går med i Telegram gruppen och frågar en administratör. Äv en om det bara kommer en liten grupp människor. Kommer vi att lägga till dig i listan och göra en översättning av websidan till ditt eget språk.

Om du kommer från untanför den europeiska kontinenten och fort farande vill komma, kan du kontakta oss också.

Telegram: https://t.me/joinchat/zjsgN1uL8ztiYmM0