Met deze petitie willen bezorgde burgers uit landen in heel Europa hun bezorgdheid uiten over de huidige aanpak van de COVID-19-crisis in hun respectievelijke landen en het standpunt dat de Europese Unie in dit verband heeft ingenomen.

  1. Vrij verkeer van personen – Geen Digitaal Groen Certificaat: De invoering van een COVID-19-certificaat van de EU (het zogenoemde digitale groene certificaat) is geen geschikte oplossing voor de huidige reisbeperkingen die de meeste Europese landen onder het mom van nationale gezondheidsmaatregelen hebben ingevoerd. Deze maatregelen zijn disproportioneel en moeten volledig worden afgeschaft, waardoor een “vaccinatiepaspoort” overbodig wordt.
  1. Herinvoering van constitutionele wetten: Om democratisch te zijn, moeten alle lidstaten van de EU hun grondwet in ere herstellen boven andere wetten en decreten die daarmee in strijd zijn. Als dat niet gebeurt, moet de Europese Unie in laatste instantie artikel 7 gebruiken om een procedure in te leiden tegen de lidstaten die weigeren de grondwet na te leven.
  1. Vrijheid van demonstratie: Demonstraties zijn vaak het meest nodig op momenten dat zij aan banden worden gelegd. Het Europees Parlement moet een onderzoek instellen naar het buitensporig gebruik van geweld door politiediensten waarmee vreedzame demonstranten in verschillende Europese landen te maken hebben gehad. Het is aan het volk, niet aan de regering, om te beslissen op welk moment democratie dan wel volksgezondheid als primaire waarde moet prevaleren.
  1. Persvrijheid en onpartijdige berichtgeving: Er is een nieuwe wet nodig om te voorkomen dat drukkingsgroepen te veel invloed hebben op het regeringsbeleid. Er moet een maximumhoeveelheid zendtijd worden toegewezen aan een bepaalde persoon, belangengroep of discipline. Wanneer meer dan 0,2% van de bevolking van een land of regio een petitie ondertekent, moeten de media een live debat uitzenden over het onderwerp van die petitie.

Nadat je de petitie hebt ondertekend, ontvang je een automatische e-mail om je handtekening te bevestigen. Controleer je spambox als je hem niet kunt vinden!

Sign the petition for freedom!

Deel met een vriend / Share this with your friends: